சர்க்கரை நோய் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்-2020 - SNS Hospital
  • #88,89 Sri Ram Nagar, (Opp. Neyveli Arch Gate), Vadakuthu, Tamilnadu
  • 24/7 Emergency

Experienced Doctors

Satisfied Patients

Helpline : 94444 10811

சர்க்கரை நோய் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்-2020

உலக சர்க்கரை தினத்தை முன்னிட்டு SNS மருத்துவமனை நடத்தும் 15 நாள் சர்க்கரை நோய் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்.

கலந்துகொண்டு பயன்பெறுங்கள்.

முன் பதிவிற்கு அழையுங்கள் 94444 10811

Hi, How Can We Help You?